MS polimery stanowią stosunkowo nową rodzinę jednoskładnikowych materiałów uszczelniających o zdolnościach klejenia elastycznego. Są modyfikowane silanami (krzemowodorem) i nie zawierają rozpuszczalników, szkodliwych izocyjanianów oraz polichlorku winylu. Utwardzają się przez pobieranie wilgoci z powietrza i nie mają zapachu. Łączą one zalety silikonów i poliuretanów. MS polimery charakteryzują się doskonałą adhezją (bez konieczności użycia gruntu-primeru) do metali, szkła i tworzyw sztucznych.

  MS polimery 78kB

 9116 9120 9125 9125 2k 9140


© DREI BOND  2019. All rights reserved.