Animacja
Zastosowanie

Firma Drei Bond GmbH oferuje wysokiej jakości kleje i uszczelnienia techniczne przeznaczone dla przemysłu. Szerokie spektrum oferowanych produktów umożliwia zastosowanie zarówno w zakładach produkcyjnych jak i remontowych:

 • branża górnicza
 • branża motoryzacyjna
 • branża maszynowa
 • branża gumowa
 • branża tworzyw sztucznych
 • branża reklamowa
 • branża poligraficzna
 • branża budowlana
 • branża obróbki szkła
 • i in.
Nowości

Produkty

Firma Drei Bond GmbH od 40 lat rozwija i udoskonala swoje produkty, dostosowując je do potrzeb klientów. Wprowadzane są na rynek nowe produkty, uzupełniając i rozszerzając w ten sposób ofertę Drei Bond.

Kleje cyjanoakrylowe

Kleje cyjanoakrylowe przeznaczone są do łączenia różnych par materiałowych o szerokim zastosowaniu w procesach produkcyjnych. Wysoka adhezja do większości stosowanych w przemyśle materiałów, pozwala na uzyskanie trwałych i niezwykle silnych połączeń. Różne bazy chemiczne cyjanoakrylatów (metyl, etyl, alkoxy) pozwalają na optymalny dobór klejów w zależności od potrzeb klientów. Z zastosowaniem odpowiednich aktywatorów możliwe jest łączenie materiałów trudnosklejalnych i skrócenie czasu utwardzania do 1-2s.

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzymałość
na ścinanie
[N/mm2]
(ISO 10123)
Wytrzymałość 
na rozciąganie
[N/mm2]
(ISO 6922)
Karta techniczna
4041 Bezbarwny  5 ÷ 10  - 50 do +80 13 ÷ 18 18 ÷ 25 TDS
4054 Bezbarwny  < 15  - 50 do +80 13 ÷ 18 18 ÷ 25 TDS
4082 Bezbarwny   90 ÷ 110  - 50 do +150 / 200 19 ÷ 23 10 ÷ 20 TDS
4043S Bezbarwny   80 ÷ 150  - 50 do +120 / 150 15 ÷ 20 15 ÷ 25 TDS
4025 Bezbarwny   350 ÷ 450  - 50 do +80 13 ÷ 20 15 ÷ 23 TDS
4027 Bezbarwny   1 200 ÷ 2 000  - 50 do +120 / 150 13 ÷ 18 18 ÷ 25 TDS
4047 Bezbarwny   330 000  - 50 do +80 13 ÷ 18 18 ÷ 25 TDS
4084 Czarny   2 000 ÷ 4 000  - 55 do +140 10 ÷ 28  5 ÷ 12 TDS
4061 Bezbarwny   10 ÷ 20  - 50 do +80 14 ÷ 22 10 ÷ 20 TDS

Kleje anaerobowe

Produkty anaerobowe przeznaczone są do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowych, pasowanych i płaskich. Połączenia realizowane z zastosowaniem produktów Drei Bond cechują się wysoką wytrzymałością, odpornością na drgania i wysoką temperaturę. Z zastosowaniem odpowiednich aktywatorów możliwe jest łączenia materiałów pasywnych oraz skrócenie czasu polimeryzacji. W stanie utwardzonym produkty anaerobowe są odporne na większość mediów przemysłowych.

 Drei
Bond
Klasa
wytrzyma-łości 
Kolor   Lepkość
[mPa·s/25oC]
 Max. średnica gwintu / max. szczelina
[mm]
Wytrzyma-łość
wstępna

[min]
Całkowity czas utwardzania
[h]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
(ISO 10123)
Moment zrywający
[Nm]
(ISO 10964)
Karta techniczna 
1344
(d. 5102)
Niska Niebieski 450 ÷ 600 M20
0,15 
10 ÷ 20 3 ÷ 24 -55 do +150 8 ÷ 12  12 ÷ 18 TDS
5510 Niska  Biały 17 000 ÷ 70 000 M80
0,3 
20 ÷ 40 5 ÷ 12  -55 do +150 4 ÷ 6  6 ÷ 11 TDS
1110
(d. 5135)
Niska Biały 25 000 ÷ 96 000 0,5  15 ÷ 30 6 ÷ 24  -55 do +150/170 5  ÷ 10 18 ÷ 24 TDS
1360
(d. 5202)
Średnia Czerwony 800 ÷ 1200 M20
0,15
10 ÷ 20 3 ÷ 24  -55 do +150 8 ÷ 12 12 ÷ 18 TDS
 5314 Średnia Niebieski 1 700  ÷ 9 000 M36
0,25
10 ÷ 20 3 ÷ 24 -55 do +200/250 9 ÷ 13 18 ÷ 23 TDS
 5204 Średnia Żółty 20 000 ÷ 80 000 M80
0,3
15 ÷ 30 3 ÷ 12 -55 do +150 6 ÷ 13 18 ÷ 24 TDS
 5300 Wysoka Zielony 10 ÷ 20 M5
0,07
10 ÷ 20 3 ÷ 12 -55 do +150 8 ÷ 12 10 ÷ 25 TDS
1303
(d. 5301)
Wysoka  Zielony 120 ÷ 180 M12
0,1
5 ÷ 10 3 ÷ 24 -55 do +150 17 ÷ 22 24 ÷ 35 TDS
1385
(d. 5352)
Wysoka  Zielony 400 ÷ 600 M20
0,15
3 ÷ 18 3 ÷ 12 -55 do +175 25 ÷ 30 25 ÷ 35 TDS
5304 Wysoka Zielony  2 600 ÷ 3 300 M20
0,15
10 ÷ 20 5 ÷ 12 -55 do +200 15 ÷ 20 25 ÷ 35 TDS
5330 Wysoka Zielony  2 200 ÷ 4 000 M56
0,3
10 ÷ 40 24 ÷ 36 -55 do +200 15 ÷ 25 25 ÷ 35 TDS
 5454NT
(d. 5454)
Wysoka Zielony 3 000 ÷ 4 000 M36
0,2
3 ÷ 18  3 ÷ 12 -55 do +175 25 ÷ 30 30 ÷ 40 TDS
1375 Wysoka Czerwony 5 000 ÷ 28 000  M56
0,3
20 ÷ 40  6 ÷ 24 -55 do +230 10 ÷ 20 25 ÷ 35 TDS
1370
(d. 5370)
Wysoka Czerwony 18 000 ÷ 28 000  M25
0,25
5 ÷ 10  4 ÷ 12  -55 do +220 30 ÷ 35 25 ÷ 50 TDS
Kleje utwardzane promieniami UV

Kleje utwardzane promieniami UV przeznaczone są do profesjonalnego łączenia szkła ze szkłem oraz szkła z innymi materiałami (metal, drewno, ceramika), jak również tworzyw sztucznych przepuszczających promieniowanie UVA min. PMMA, PS, PW. Proces polimeryzacji inicjowany jest działaniem promieni UVA (365 nm). W zależności od natężenia promieniowania, odległości od łączonych materiałów, przepuszczalności UV (filtracji) czas utwardzania waha się od 5-180s. Zastosowanie specjalnego aktywatora umożliwia łączenie par materiałowych nieprzepuszczających  promieniowania UVA.

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Max szczelina
[mm]
Czas utwar-dzania
[s]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzy-małość na rozciąganie
[N/mm2]
(ASTN D-2095-69)
Wydłużenie
przy zerwaniu
[%]
Twardość
oShore’a
(D)
Karta techniczna
6023 Bezbarwny 50 ÷ 100 0,03 ÷ 0,2 8 ÷ 15 -55 do +120 10 ÷ 14 60 do 100 65 ÷ 75 TDS
6020 Bezbarwny 2 200 ÷ 2 900 0,03 ÷ 1,5 6 ÷ 10 -55 do +120 10 ÷ 14 80 do 100 50 ÷ 65 TDS
6022 Bezbarwny 5 500 ÷ 7 500 0,03 ÷ 2,0 6 ÷ 10 -55 do +120 8 ÷ 12 60 do 100 50 ÷ 60 TDS
6099 Bezbarwny ˜185 000 0,03 ÷ 3,0 8 ÷ 15 -55 do +120 4 ÷ 8 60 do 100 50 ÷ 60 TDS
6065 L Bezbarwny 150 ÷ 200 0,03 ÷ 0,2 6 ÷ 30 -55 do +120 15 ÷25 120 do 200 50 ÷ 70 TDS
6063 Bezbarwny  200 ÷ 300 0,03 ÷ 0,3 5 ÷ 50 -55 do +120 > 15 100 do 500 50 ÷ 60 TDS
6065 Gel Bezbarwny Żel 0,03 ÷ 2,0 10 ÷ 30 -55 do +120 15 ÷ 25 120 do 200 50 ÷ 70 TDS
6060 Bezbarwny 1 200 ÷ 1 700 0,03 ÷ 0,3 5 ÷ 10 -55 do +120 15 ÷ 25 60 do 100 60 ÷ 70 TDS
6035 Bezbarwny 5 000 ÷ 8 000 0,03 ÷ 1,0 5 ÷ 10 -55 do +120 8 ÷ 12 60 do 100 40 ÷ 50 TDS
6355 Bezbarwny 80 000 ÷ 120 000 0,03 ÷ 3,0 3 ÷ 5 -55 do +150 5 ÷ 10 60 do 100 50 ÷ 70 TDS
Silikony

Wysokiej klasy silikony przeznaczone są do uszczelniania powierzchni płaskich i kołnierzowych, są odporne na większość mediów przemysłowych i wysoką temperaturę. Z uwagi na swoje parametry techniczne mają zastosowanie w urządzeniach pracujących w ekstremalnych warunkach.

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Czas tworzenia naskórka
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]
Twardość Shore'a Karta techniczna
1209 Bezbarwny 500 000 10 ÷ 15 -55 do +200 >300 45 TDS
2252 Bezbarwny
Biały
Szary
pasta 5 -40 do +160   19
23
23
TDS

Epoksydy jednoskładnikowe

Jednoskładnikowe żywice epoksydowe przeznaczone są do łączenia różnych par materiałowych, pozwalają uzyskać spoinę o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odpornych na wysoką temperaturę. Proces utwardzania odbywa się w temperaturze 90-170ºC.

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Szybkość utwardzania
[min / w temp. oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Szczelina
[mm]
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
Twardość Shore'a Karta techniczna
7500 Szary 800 ÷ 3 800 ≥45 / 130
≥30 / 150
<3 / indukcja 
-40 do +180 3 20 ÷ 30 75 ÷ 80 TDS
7568-1 Kość słoniowa 100 000 ≥25 / 130
≥15 / 150
≥10 / 170
<3 / indukcja 
-40 do +180 2 20 ÷ 35   TDS
7670 Bursztynowy 8 000 ÷ 12 000 ≥60 / 90
≥40 / 100
≥15 / 120
<3 / indukcja
-40 do +180 0,4  15 ÷ 25 75 ÷ 80 TDS

Epoksydy dwuskładnikowe

Dwuskładnikowe żywice epoksydowe należą do grupy klejów konstrukcyjnych, których proces utwardzania zachodzi w wyniku wymieszania składników baza+utwardzacz. Specjalny pistolet i dysze mieszające pozwalają na profesjonalne zastosowanie w procesie produkcyjnym. W tej grupie można znaleźć również produkty służące do regeneracji ubytków metalowych o wysokich właściwościach mechanicznych i odpornych na wysoka temperaturę.

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Wytrzymałość wstępna
[min]
Proporcje mieszania
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
Karta techniczna
8142 Bezbarwny 12 ÷ 18
15 ÷ 30
-40 do +80 20 ÷ 30 1 : 1 12 ÷ 14 TDS
8429 Szary 50 ÷ 80
50 ÷ 80
-40 do +120/140 360 ÷ 540 2 : 1 15 ÷ 20 TDS
8544 Bezbarwny 12 ÷ 18
14 ÷ 24
-40 do +80 40 ÷ 60 1 : 1  5 ÷ 9 TDS
8231 Szary 260
240
-20 do +200/280 240 1 : 1 11,5 TDS

Kleje metakrylowe

Kleje metakrylowe przeznaczone są do profesjonalnego łączenia różnych materiałów, gdzie wymagana jest estetyka i duża wytrzymałość. Polecane są do klejenia strukturalnego metali, tworzyw sztucznych, kamienia, ceramiki, szkła, stali nierdzewnej, kompozytów, tworzyw termoplastycznych i wielu innych.
Kleje aplikuje się z podwójnych kartuszy za pomocą wygodnego pistoletu dozującego, który miesza dwa składniki w żądanej proporcji. Polimeryzacja w szczelinie złącza następuje w ciągu kilku minut, dając połączenia o wysokiej wytrzymałości, odporności na starzenie, wibracje, zmienne obciążenia mechaniczne, chemiczne i termiczne.

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Czas otwarty
[min]
Wytrzymałość wstępna
[min]
Max. szczelina
[mm]
Proporcje mieszania
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
Twardość o Shore'a
D
Karta techniczna
8600 Kremowy 20 ÷ 80
20 ÷ 70
-40 do +120 8 18 4 1 : 1 12 ÷ 25 80 TDS
8602 Bezbarwny 1 ÷ 7
1 ÷ 7
-40 do +120 8 8 0,5 1 : 1 13 ÷ 27 80 TDS
8604 Bezbarwny
przezroczysty
80 ÷ 120
8 ÷ 12
-40 do +120 1 8 3 1 : 1  5 ÷ 9 50 ÷ 60 TDS
8610 Kremowy 20 ÷ 80
20 ÷ 70
-40 do +120 20 35 4 1 : 1 12 ÷ 22 75 ÷ 80 TDS


8500 8625 8635

Kleje strukturalne

Kleje strukturalne

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Czas otwarty
[s]
Wytrzyma-łość wstępna
[min]
Max. szczelina
[mm]
Proporcje mieszania
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
Karta techniczna
4261 Przezroczysty Pasta
15 ÷ 30
-40 do +80 300 ÷ 480 12 ÷ 15 1 1 : 1 1,5 ÷ >5 TDS
4039 Bezbarwny
przezroczysty
0,6 ÷ 1 -55 do +165 20 ÷ 50 10 ÷ 20 0,05 ÷ 0,2 20 ÷ 30 TDS
4059 Niebieski 15 ÷ 25 -65 do +165 20 ÷ 40 10 ÷ 20 0,05 ÷ 0,2 20 ÷ 30 TDS


Kleje poliuretanowe

Kleje poliuretanowe są stosowane do łączenia różnych typów materiałów w wielu branżach przemysłowych. Tworzą wytrzymałe spoiny, odporne na drgania, wilgoć, zmienne warunki pogodowe; mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur.
Kleje poliuretanowe oferowane są w formie jedno-  lub dwuskładnikowej, od klejów elastycznych - do klejów o wysokiej sztywności; do wszelkich rodzajów zastosowań. 

 

Kleje poliuretanowe 1K

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Czas tworzenia naskórka
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]
Twardość Shore'a Wytrzyma-łość na rozciąganie
[N/mm2]
Wytrzymałość na rozdzieranie
[N/mm] 
Karta techniczna
9115 Biały
Szary
Czarny
pasta 45 -40 do +90/120 450 45 1,4 6 TDS
9128 Biały samo-poziomujaca się pasta 30 -40 do +90/120 500 40 1,5  TDS
9130 Biały
Szary
Czarny
pasta 45 -40 do +90/120  800 45 2,9  12  TDS

 

Kleje poliuretanowe 2K

Drei Bond Kolor Lepkość
mieszaniny

[mPa·s/25oC]
Pot life
[min]
Wytrzymałość wstępna
[h]
Wytrzymałość końcowa
[h]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzymałość na ścinanie
[N/mm2]
Proporcje mieszania
baza:
utwardzacz
wagowo
Twardość Shore'a Karta techniczna
9257 Beżowy 8 000 60 8 ÷ 12 24 -40 do +80 18,5 5 : 1 60 TDS
9266 Beżowy 50 000 45 4 ÷ 6 36 -40 do +80 17 6 : 1 55 TDS
9284 Beżowy 45 000 30 6 ÷ 8 24 -40 do +80 16  5 : 1 65 TDS

9111 9112 9128 9128 2k 9130 9226 9284 9257

Kleje i masy uszczelniające na bazie MS polimerów

MS polimery stanowią stosunkowo nową rodzinę materiałów uszczelniających o zdolnościach klejenia elastycznego. Są modyfikowane silanami (krzemowodorem) i nie zawierają rozpuszczalników, szkodliwych izocyjanianów oraz polichlorku winylu. Utwardzają się przez pobieranie wilgoci z powietrza i nie mają zapachu. Łączą one zalety silikonów i poliuretanów. MS polimery charakteryzują się doskonałą adhezją (bez konieczności użycia gruntu-primeru) do metali, szkła i tworzyw sztucznych.

 

Jednoskładnikowe

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Czas tworzenia naskórka
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]
Twardość Shore'a Wytrzyma-łość na rozciąganie
[N/mm2]
Wytrzymałość na rozdzieranie
[N/mm] 
Karta techniczna
9120 Biały
Szary
Czarny
pasta 20 -40 do +90/120 300 60 1,9 12  TDS
9125 Biały
Szary
Czarny
pasta 25 -40 do +90/120 500 42 3,0  20 TDS
9160 Biały
Szary
Czarny
pasta 10 -40 do +90/120 400 55 3,2 21 TDS
9150 Bezbarwny pasta 10 -40 do +90/120  300 40     TDS

 

Dwuskładnikowe

Drei Bond Kolor Lepkość
mieszaniny

[mPa·s/25oC]
Pot life
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzymałość na rozdzieranie
[N/mm]
Proporcje mieszania
baza:
utwardzacz
wagowo
Twardość Shore'a Karta techniczna
9125
2K
Biały
Szary
Czarny
pasta 20 -40 do +90/120 18 10 : 1 42 TDS
9160
2K
Biały
Szary
Czarny
pasta 10 -40 do +90/150 20 10 : 1 44 TDS

Kleje dyspersyjne

Kleje dyspersyjne stanowią praktyczne rozwiązanie wielu bieżących potrzeb w zakresie klejenia i łączenia materiałów : gumy, tworzyw sztucznych, stali, aluminium, profili  PVC, tkanin, filców, korka, metali, ceramiki, drewna i wielu innych.
Firma Drei Bond oferuje kleje rozpuszczalnikowe (płynnym nośnikiem jest rozpuszczalnik) oraz kleje bezrozpuszczalnikowe.
Kleje nie polimeryzują. Po odparowaniu płynnego nośnika, klej zagęszcza swoją strukturę i uzyskuje odpowiednie właściwości klejące.
Kleje mogą być nakładane za pomocą pędzla lub metodą natryskową; mogą być stosowane uniwersalnie we wszystkich procesach produkcyjnych.

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Zawartość frakcji stałej
[%]
Wytrzymałość na ścinanie 
[N/cm2]
Wytrzymałość na odrywanie
[N/cm]
Karta techniczna
9027 Biały 2 500 -30 do +80 61     TDS
9172 Szarobiały 9 000 ÷ 13 000 -30 do +60 68 80 18 TDS

9175 9176 9172Kleje kontaktowe

 Kleje kontaktowe przeznaczone są przede wszystkim do uniwersalnego klejenia przy budowie pojazdów, doskonałe do klejenia dużych powierzchni.

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/20oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Czas otwarty
[min]
Karta techniczna
9170 Bursztynowy 3 200 -20 do +70 45 TDS
9175 Brązowy 450 -20 do +130 30 TDS


Masy szpachlowe

Masy szpachlowe stosuje się w celu poprawy parametrów podłoża: wyrównania powierzchni, uzyskania wysokiej odporności na ścieranie, dobrych właściwości antypoślizgowych.

 

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/20oC]
Czas otwarty

Proporcje mieszania
/wagowo/
Karta techniczna
9268 Szary
ok. RAL 7037
3 600 40 min 4 : 1 TDS
8185 Szary
ok. RAL 7037
  8 h 4 : 1 TDS

9268 v9269 818

Aktywatory

W celu osiągnięcia lepszych parametrów technicznych połączeń min. skrócenie czasu polimeryzacji,  klejenia materiałów pasywnych, firma Drei Bond opracowała  szereg aktywatorów i primerów stosowanych do produktów cyjanoakrylowych i anaerobowych.

 

 Primery i aktywatory do klejów cyjanoakrylowych

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Właściwości techniczne Karta techniczna
4007 Bezbarwny 1 ÷ 2 Primer Drei Bond 4007 jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do przygotowania powierzchni poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu powierzchniowym przy stosowaniu klejów cyjanoakrylowych Drei Bond. Uaktywnienie powierzchni trudnosklejalnych umożliwia uzyskanie, w większości przypadków, wytrzymałości katalogowych poszczególnych klejów cyjanoakrylowych Drei Bond. TDS
4009 Bezbarwny 1 ÷ 2 Aktywator Drei Bond 4009 jest produktem jednoskładnikowym przeznaczonym do przyspieszania utwardzania klejów cyjanoakrylowych – Drei Bond Serii 4000. Szybkość utwardzania z użyciem aktywatora DB 4009 zależy od rodzaju klejonego materiału i typu zastosowanego kleju cyjanoakrylowego. Nałożenie aktywatora bezpośrednio na wypływkę kleju CA powoduje jego natychmiastowe utwardzenie. TDS

 

Aktywatory do klejów anaerobowych

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Skraca czas utwardzania Właściwości techniczne Karta techniczna
5900 Zielony 5 ÷ 10 ~10 krotnie Aktywator Drei Bond 5900 jest jednoskładnikowym produktem, stosowanym przy łączeniu części klejami anaerobowymi, w celu:
- skrócenia czasu polimeryzacji ok. 10-krotnie,
- aktywacji materiałów pasywnych,
- przy temperaturze łączenia elementów poniżej +15°C. 
Zalecany jest również w przypadku klejenia z zastosowaniem klejów anaerobowych, gdy jeden z łączonych materiałów nie jest metalem.
TDS
5930 Bezbarwny 5 ÷ 10 ~3 krotnie Aktywator Drei Bond 5930 jest jednoskładnikowym produktem, stosowanym przy łączeniu części klejami anaerobowymi, w celu: 
- skrócenia czasu polimeryzacji ok. 3-krotnie, 
- aktywacji materiałów pasywnych, 
- przy temperaturze łączenia elementów poniżej +15°C. 
 TDS
4011 Zielony 1 ÷ 2 ~10 krotnie Aktywator Drei Bond 4011 jest jednoskładnikowym produktem, stosowanym przy łączeniu części klejami anaerobowymi, w celu: 
- skrócenia czasu polimeryzacji ok. 10-krotnie, 
- aktywacji materiałów pasywnych, 
- przy temperaturze łączenia elementów poniżej +15°C. 
TDS

 


4007, 4009, 5900, 5930

Odtłuszczacze i zmywacze

Osiągnięcie optymalnego połączenia jest możliwe poprzez odpowiednie zastosowanie profesjonalnych środków czyszczących, które zagwarantują uzyskanie powierzchni spełniających wymagane kryteria techniczne.
Ważnym aspektem wykonania połączenia jest usuniecie stałych zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni bądź starej powłoki kleju bez uszkodzenia powierzchni.
W ofercie Drei Bond znajdują się profesjonalne środki pozwalające na wykonanie w/w czynności.

 

CBond Właściwości techniczne
Karta techniczna
Cleaner 3200 DB Cleaner 3200 jest produktem przeznaczonym do odtłuszczania i przygotowywania powierzchni do klejenia produktami Drei Bond. Szybkie odparowywanie produktu umożliwia czyszczenie powierzchni trudnodostępnych. Użycie DB Cleaner 3200 gwarantuje uzyskanie powierzchni spełniających kryteria techniczne przy stosowaniu klejów Drei Bond.
Preparat wspomaga również usuwanie nadmiaru kleju.
TDS
Super Cleaner DB Super Cleaner jest produktem przeznaczonym do usuwania silnych, stałych zabrudzeń z powierzchni klejonych produktami Drei Bond. Wspomaga usuwanie uszczelnień stałych, wykonanych z silikonu, szczeliw syntetycznych i anaerobowych.
Działa agresywnie na powierzchnie wrażliwe.
TDS
Cleaner Plastic DB Cleaner Plastic jest produktem przeznaczonym do odtłuszczania i przygotowywania powierzchni tworzyw sztucznych do klejenia. TDS

CLEANER, CLEANER PLASTIC, SUPER CLEANER

Środki antyadhezyjne

Oferujemy Państwu środki antyadhezyjne firmy McLube znajdujące zastosowanie u producentów na całym świecie w wielu procesach formowania tworzyw sztucznych i gumy. Po naniesieniu na formę tworzą one na jej powierzchni trwały, bezbarwny, suchy film o doskonałych właściwościach antyadhezyjnych.

Zalety powłok antyadhezyjnych McLube:

 • łatwa aplikacja ręczna lub natryskowa,
 • doskonałe oddzielenie,
 • brak transferu do odlewów,
 • idealna powierzchnia wyrobów,
 • semipermanentne,
 • odporne chemicznie i termicznie,
 • obojętne chemicznie,
 • przyjazne środowisku,
 • nie odkładające się na formie („build-up”),
 • jedna aplikacja umożliwia wielokrotne odformowania,
 • zachowanie czystych form przez długi czas,
 • skrócenie cyklu produkcyjnego i redukcja ilość odpadu.

 Środki antyadhezyjne występują w formie dyspersji wodnej lub rozpuszczalnikowej, a ich wybór uzależniony jest od temperatury formy i/lub materiału.

 

Rozpuszczalnikowe środki antyadhezyjne

McLube Kolor Właściwości techniczne
Karta techniczna
971 przezroczysta ciecz Semipermanentny środek antyadhezyjny zapewniający odpowiednie przygotowanie formy w procesie wytwarzania elementów kompozytowych. Na powierzchni formy tworzy trwały, bezbarwny, suchy, stabilny chemicznie i termicznie film. Produkt jest polecany dla następujących materiałów: epoksydy (termosety i prepregi), fenoplasty, poliestry, tworzywa termoplastyczne, laminaty z włókien szklanych. Działa równie skutecznie na formach ze stali i aluminium jak również na powierzchniach szklanych, poliestrowych, epoksydowych. TDS
972 przezroczysta ciecz Semipermanentny środek antyadhezyjny zapewniający odpowiednie przygotowanie formy w procesie wytwarzania elementów kompozytowych. Na powierzchni formy tworzy trwały, bezbarwny, suchy, stabilny chemicznie i termicznie film. Produkt jest polecany dla następujących materiałów: poliestry, epoksydy, fenoplasty, termosety, poliestry, tworzywa termoplastyczne, laminaty z włókien szklanych. Działa równie skutecznie na formach ze stali i aluminium jak również na powierzchniach szklanych, poliestrowych, epoksydowych.. TDS
1038 przezroczysta ciecz Produkt o podwójnym działaniu. Stosowany jako semipermanentny środek antyadhezyjny oraz jako uszczelniacz mikroporowatości powierzchni form. Zapewnia dobre przygotowanie formy i mandreli oraz gwarantuje wielokrotne odformowania w procesie wytwarzania elementów kompozytowych. Na powierzchni formy tworzy trwały, bezbarwny, suchy, stabilny chemicznie i termicznie film. Produkt jest polecany dla następujących materiałów: epoksydy (termosety i prepregi), fenoplasty, poliestry, tworzywa termoplastyczne. Działa równie skutecznie na formach ze stali i aluminium, jak również na powierzchniach szklanych, poliestrowych, epoksydowych. TDS

 

Bezrozpuszczalnikowe środki antyadhezyjne

McLube Kolor Właściwości techniczne
Karta techniczna
968 półprzezroczysta biaława ciecz Produkt o charakterze dyspersji koloidalnej nanocząsteczek PTFE w wodzie. Tworzy przezroczysty, bezbarwny, suchy i ekstremalnie wytrzymały film o doskonałych właściwościach antyadhezyjnych i poślizgowych, umożliwiający wielokrotne odformowania szerokiej gamy kauczuków, tworzyw sztucznych, jak również tworzyw termoplastycznych i materiałów kompozytowych. Odpowiedni do stosowania z gumą silikonową. Produkt występuje również w formie aerozolu. TDS
1135 przezroczysta ciecz Produkt o charakterze wodnej emulsji żywic. Tworzy przezroczysty, bezbarwny, suchy i ekstremalnie wytrzymały film o doskonałych właściwościach antyadhezyjnych i poślizgowych. Umożliwia wielokrotne odformowania EPDM, NBR, SBR oraz fluoroelastomerów. Polecany również dla następujących materiałów: żywice epoksydowe, poliestry, tworzywa termoplastyczne, żywice termoutwardzalne i laminaty z włókien szklanych. TDS

971 972 1038 968 1135

Urządzenia dozujące i akcesoria

Oferta handlowa Drei Bond Polska została wzbogacona o produkty niezbędne do precyzyjnej aplikacji klejów
i przyśpieszenia procesu produkcji.

Urządzenie dozujące DS 40-1AProste i funkcjonalne urządzenie dozujące do precyzyjnego dozowania klejów jedno – i dwukomponentowych, Dozowanie ręczne lub sterowane czasowo, posiada timer do precyzyjnego dawkowania, Funkcja zatrzymywania próżniowa - minimalizuje wycieki cieczy o niskiej lepkości, Opcjonalne sterowanie za pomocą stóp - lub przełącznika ręcznego.


Aplikator do klejów DB Mini Lab
Precyzyjny dozownik ręczny DB Mini Lab do płynów


Pistolet do klejów dwuskładnikowych 50mlPistolet do żywic epoksydowych dwuskładnikowych oraz klejów MMA Drei Bond umożliwia szybką i sprawną aplikację klejów Drei Bond z zastosowaniem końcówki mieszającej. Mozliwość mieszania w proporcjach: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10


Końcówki mieszające do klejów dwuskładnikowych
Końcówki mieszające do klejów dwuskładnikowych


Igły dozująceIgły dozujące o różnych średnicach, wykonane ze stali lub tworzyw sztuchnych,
przeznaczone do precyzyjnej aplikacji większości rodzajów klejów.


Adapter do igieł dozujących
Adapter do igieł dozujacych umożliwia dozowanie
bezposrednio z opakowania roboczego (butelki)

Adapter z igłąAdapter z igłą


 

Lampy UV i akcesoria

Oferta handlowa Drei Bond Polska zostala wzbogacona o szereg produktów niezbędnych do utwardzania klejów i przyśpieszenia procesu produkcji.

Promiennik UVA HAND 250Promiennik UVA HAND 250 przeznaczony jest do profesjonalnego utwardzania klejów UV firmy Drei Bond. Dostępny w dwóch odmianach:
- bezbarwna filtr reflektorowy
- czarna filtr reflektorowy. Bardzo szybki czas utwardzania (5s÷15s), wbudowany układ chłodzący umożliwia ciągłą pracę.

Żarnik do UVA HAND 250Żarnik stanowi część zamienną do reflektora promiennika UVA HAND 250.
Lampa UV LED 11SLampa UV LED z odbłyśnikiem do utwardzania klejów UV
firmy Drei Bond. Szybki czas utwardzania.

Lampa UV LED 12SLampa UV LED do utwardzania klejów UV firmy Drei Bond.
Szybki czas utwardzania.

Lampa UV LED 30cm, 60cm lub 90cmLampa UV LED liniowa do utwardzania klejów UV firmy Drei Bond o długości 30cm, 60 lub 90cm.


Łącznik sztywny lamp UV LEDUmożliwia łączenie lamp liniowych UV LED

Świetlówka UVA 40W/60cm lub 120cmŚwietlówka UVA 40W/60cm / 120cm przeznaczona jest jako część zamienna do zestawu liniowego UVA 60cm / 120cm.

Promiennik punktowy UVA 300W Żarówka OSRAM 300W Ultra –Vitalux do utwardzania klejów UV firmy Drei Bond. Promiennik do indywidualnej zabudowy (trzonek standardowy E27; średnica żarówki 127,00 mm, długość żarówki 185,00 mm).

Okulary ochronne UVAOkulary ochronne firmy Uvex zabezpieczają wzrok przed promieniowaniem UV i umożliwiają ciągłą pracę pracownika.

 

Kleje i produkty na specjalne zamówienie

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby firma Drei Bond opracowuje nowe rozwiązania i technologie idealnie pasujące do wymagań naszych klientów.

 


© DREI BOND  2022. All rights reserved.