MS polimery stanowią stosunkowo nową rodzinę materiałów uszczelniających o zdolnościach klejenia elastycznego. Są modyfikowane silanami (krzemowodorem) i nie zawierają rozpuszczalników, szkodliwych izocyjanianów oraz polichlorku winylu. Utwardzają się przez pobieranie wilgoci z powietrza i nie mają zapachu. Łączą one zalety silikonów i poliuretanów. MS polimery charakteryzują się doskonałą adhezją (bez konieczności użycia gruntu-primeru) do metali, szkła i tworzyw sztucznych.

 

Jednoskładnikowe

Drei Bond Kolor Lepkość
[mPa·s/25oC]
Czas tworzenia naskórka
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wydłużenie przy zerwaniu
[%]
Twardość Shore'a Wytrzyma-łość na rozciąganie
[N/mm2]
Wytrzymałość na rozdzieranie
[N/mm] 
Karta techniczna
9120 Biały
Szary
Czarny
pasta 20 -40 do +90/120 300 60 1,9 12  TDS
9125 Biały
Szary
Czarny
pasta 25 -40 do +90/120 500 42 3,0  20 TDS
9160 Biały
Szary
Czarny
pasta 10 -40 do +90/120 400 55 3,2 21 TDS
9150 Bezbarwny pasta 10 -40 do +90/120  300 40     TDS

 

Dwuskładnikowe

Drei Bond Kolor Lepkość
mieszaniny

[mPa·s/25oC]
Pot life
[min]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzymałość na rozdzieranie
[N/mm]
Proporcje mieszania
baza:
utwardzacz
wagowo
Twardość Shore'a Karta techniczna
9125
2K
Biały
Szary
Czarny
pasta 20 -40 do +90/120 18 10 : 1 42 TDS
9160
2K
Biały
Szary
Czarny
pasta 10 -40 do +90/150 20 10 : 1 44 TDS


© DREI BOND  2022. All rights reserved.