Osiągnięcie optymalnego połączenia jest możliwe poprzez odpowiednie zastosowanie profesjonalnych środków czyszczących, które zagwarantują uzyskanie powierzchni spełniających wymagane kryteria techniczne.
Ważnym aspektem wykonania połączenia jest usuniecie stałych zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni bądź starej powłoki kleju bez uszkodzenia powierzchni.
W ofercie Drei Bond znajdują się profesjonalne środki pozwalające na wykonanie w/w czynności.

 

CBond Właściwości techniczne
Karta techniczna
Cleaner 3200 DB Cleaner 3200 jest produktem przeznaczonym do odtłuszczania i przygotowywania powierzchni do klejenia produktami Drei Bond. Szybkie odparowywanie produktu umożliwia czyszczenie powierzchni trudnodostępnych. Użycie DB Cleaner 3200 gwarantuje uzyskanie powierzchni spełniających kryteria techniczne przy stosowaniu klejów Drei Bond.
Preparat wspomaga również usuwanie nadmiaru kleju.
TDS
Super Cleaner DB Super Cleaner jest produktem przeznaczonym do usuwania silnych, stałych zabrudzeń z powierzchni klejonych produktami Drei Bond. Wspomaga usuwanie uszczelnień stałych, wykonanych z silikonu, szczeliw syntetycznych i anaerobowych.
Działa agresywnie na powierzchnie wrażliwe.
TDS
Cleaner Plastic DB Cleaner Plastic jest produktem przeznaczonym do odtłuszczania i przygotowywania powierzchni tworzyw sztucznych do klejenia. TDS

CLEANER, CLEANER PLASTIC, SUPER CLEANER


© DREI BOND  2022. All rights reserved.