Dwuskładnikowe żywice epoksydowe należą do grupy klejów konstrukcyjnych, których proces utwardzania zachodzi w wyniku wymieszania składników baza+utwardzacz. Specjalny pistolet i dysze mieszające pozwalają na profesjonalne zastosowanie w procesie produkcyjnym. W tej grupie można znaleźć również produkty służące do regeneracji ubytków metalowych o wysokich właściwościach mechanicznych i odpornych na wysoka temperaturę.

Drei Bond Kolor Lepkość
[Pa·s/25oC]
Zakres temperatury pracy
[oC]
Wytrzymałość wstępna
[min]
Proporcje mieszania
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
Karta techniczna
8142 Bezbarwny 12 ÷ 18
15 ÷ 30
-40 do +80 20 ÷ 30 1 : 1 12 ÷ 14 TDS
8429 Szary 50 ÷ 80
50 ÷ 80
-40 do +120/140 360 ÷ 540 2 : 1 15 ÷ 20 TDS
8544 Bezbarwny 12 ÷ 18
14 ÷ 24
-40 do +80 40 ÷ 60 1 : 1  5 ÷ 9 TDS
8231 Szary 260
240
-20 do +200/280 240 1 : 1 11,5 TDS


© DREI BOND  2022. All rights reserved.