Animacja

Drei Bond opracowuje indywidualne, wykonane na zamówienie systemy urządzeń dozujących dostosowanych do zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Korzystając z wiedzy ekspertów i wieloletnich doświadczeń nabytych w trakcie ścisłej współpracy z klientami, Drei Bond opracowuje nowatorskie rozwiązania w konstrukcji urządzeń dozujących wyposażonych w najnowocześniejszą jednostkę sterującą. Inżynierowie i technicy zatrudnieni w Drei Bond służą doradztwem i wsparciem na każdym etapie realizacji systemu, zarówno w fazie projektowania i planowania, jak i w trakcie testowania i wdrażania.

Techniki dozowania

 

Drei Bond oferuje niezwykle zróżnicowany zakres technik dozowania, od prostych - ręcznych  urządzeń dozujących, do półautomatycznych i w pełni automatycznych systemów.

Wybór najlepszej techniki dozowania następuje po przeprowadzeniu pogłębionej analizy obszaru aplikacji, właściwości materiałów i komponentów oraz wymagań jakościowych związanych z przebiegiem procesu nakładania produktu. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, konwencjonalne systemy kontroli ciśnienia  zastąpiono automatyczną kontrolą czasu i ilości, zapewniającą dokładność i powtarzalność nanoszenia określonej ilości produktu.

 


© DREI BOND  2022. All rights reserved.