Drei Bond opracowuje indywidualne, wykonane na zamówienie systemy urządzeń dozujących dostosowanych do zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Korzystając z wiedzy ekspertów i wieloletnich doświadczeń nabytych w trakcie ścisłej współpracy z klientami, Drei Bond opracowuje nowatorskie rozwiązania w konstrukcji urządzeń dozujących wyposażonych w najnowocześniejszą jednostkę sterującą. Inżynierowie i technicy zatrudnieni w Drei Bond służą doradztwem i wsparciem na każdym etapie realizacji systemu, zarówno w fazie projektowania i planowania, jak i w trakcie testowania i wdrażania.


© DREI BOND  2022. All rights reserved.