Drei Bond oferuje niezwykle zróżnicowany zakres technik dozowania, od prostych - ręcznych  urządzeń dozujących, do półautomatycznych i w pełni automatycznych systemów.

Wybór najlepszej techniki dozowania następuje po przeprowadzeniu pogłębionej analizy obszaru aplikacji, właściwości materiałów i komponentów oraz wymagań jakościowych związanych z przebiegiem procesu nakładania produktu. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, konwencjonalne systemy kontroli ciśnienia  zastąpiono automatyczną kontrolą czasu i ilości, zapewniającą dokładność i powtarzalność nanoszenia określonej ilości produktu.

 


© DREI BOND  2022. All rights reserved.